Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI:

Etrix s. r. o. Hôrka 354 05912 Hôrka
IČO: 53558537
IČ DPH: SK2121407948
DIČ: 2121407948
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41611/P

I. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA
Objednávať si môžete prostredníctvom B2B po schválenej registrácii zákazníka,alebo elektronickou poštou: velkoobchod@etrix.sk

II. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

kupujúci je v omeškaní s platbami za predchádzajúce dodávky
údaje na objednávke sú neúplné alebo chybné
tovar sa už nevyrába
tovar je vypredaný.
Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi a v prípade zálohy túto vráti kupujúcemu do 3 dní od zrušenia objednávky.

III. DODACIA DOBA
Dodacia doba tovaru, ktorý je na sklade je do 24-72 hodín, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný a s ktorou súhlasí. V prípade objednávania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.

IV. DOPRAVA
Dopravu zabezpečujú kuriérske spoločnosťi, prípadne vlastnou dopravou alebo je možné osobné vyzdvihnutie na adrese prevádzky. Náklady na dopravu tovaru znáša kupujúci  podľa uvedeného platného cenníka, pokiaľ nie je uvedené inak (vrámci akcie a pod.). Tovar je dôsledne zabalený a poistení proti poškodeniu.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. Vyhradzujeme si právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená. Ceny sú základné, zľavy sú poskytované indiviuálne podľa jednotlivých kategórií tovarov.

Za tovar je možné platiť týmito spôsobmi:

a) prevodným príkazom: na účet dodávateľa zriadený vo Fio banke a.s. SK6783300000002001934648

b) dobierkou: kuriérovi pri doručení

 

VI. ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR a EU. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákonom o zásielkovom a podomovom predaji. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou,
vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nie bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
vady boli spôsobené neodborným zásahom,
tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
vady vznikli v dôsledku používania v neodpovedajúcich podmienkach,
vady boli spôsobené nadmerným zaťažovaním
vady vznikli nesprávnym ošetrovaním, skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,
vady vzniknuté neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním alebo nezabezpečením bežnej nutnej údržby
Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať osobne alebo doručením reklamovaného tovaru na adresu skladu: Etrix s. r. o. Hôrka 354 05912 Hôrka

Reklamácia musí obsahovať:
názov reklamovaného výrobku
konkrétny popis vady a čas zistenia
reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
kópiu dokladu o nadobudnutí
záručný list (ak bol pribalený)
adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu
vyplnený reklamačný protokol
Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.

VIII. OSTATNÉ PODMIENKY
Minimálna suma na fakturáciu je 50 €, ( slovom päťdesiat eúr ) bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť/neprijať objednavku, ktorá nenapĺňa uvedenú sumu. Pri objednávkach nižších ako 50 €, ( slovom päťdesiat eúr ) bez DPH si Predávajúci vyhradzuje právo učtovať manipulačný poplatok vo výške 5 € ( slovom päť euro ) na zásielku. Pri vrátení tovaru z dôvodu chyby objednávateľa, chybne uvedeného kódu, omylu pri výbere tovaru, chybne nahláseného kódu uplatnuje Predávajúci storno poplatok vo výške 10% z ceny tovaru.

Dodacia lehota:
Objednaný tovar dodávame štandardne do 24 – 72 hod.

Spôsob dodania:
Dodávka tovaru je realizovaná prepravnou spoločnosťou, kuriérom, vlastnou dopravou.

 

Etrix s. r. o.
Hôrka 354
05912 Hôrka

Fakturačné údaje:
IČO: 53558537
IČ DPH: SK2121407948
DIČ: 2121407948
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41611/P
Bankové spojenie:Fio banka, a.s.
IBAN: SK6783300000002001934648 SWIFT: FIOZSKBA

 

Kontakty
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Copyright 2021 Etrix s. r. o. Hôrka 354, 05912 Hôrka IČO: 53558537. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk