Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Ideálne riešenie pre ohrev vody, vykurovanie a chladenie

Mám záujem o cenovú ponuku na motáž a dodanie tepelného čerpadla

 

Čo je to tepelné čerpadlo? Je  to jednoduché!

  • Tepelné čerpadlo je zariadenie, pomocou ktorého sa dá využiť energia vonkajšieho prostredia: vzduchu, zeme alebo vody. Hoci toto prostredie obsahuje veľké množstvo obnoviteľnej energie, má nízku teplotu.
  • Tepelné čerpadlo dokáže pomocou hermeticky uzavretého chladiaceho okruhu s kompresorom túto nízkopotenciálnu energiu previesť do vykurovacej vody s teplotou, ktorá je vhodná pre vykurovanie a prípravu teplej vody.
  • Tepelné čerpadlo je teda obnoviteľný zdroj energie – OZE. Môže veľmi dobre spolupracovať s ďalším OZE – fotovoltikou, pretože „dokáže“ teplo akumulovať – do akumulačného zásobníka a do samotnej stavby.

Tepelné čerpadlo teda premieňa energiu nahromadenú vo vzduchu, zemi a vode na vykurovacie teplo. No nielen to – v letných mesiacoch zabezpečia tieto zariadenia navyše aj príjemne chladenie vo vašej domácnosti a v kombinácii so zásobníkom teplej vody ohrev vody. Energia nakumulovaná v týchto troch elementoch je pre nás permanentne k dispozícii. Riešenia dodávané našou spoločnosťou ponúkajú vysoko účinné tepelné čerpadlá pre každú domácnosť a každú situáciu z hľadiska dostupného miesta – či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu.

Používanie tepelného čerpadla šetrí aj životné prostredie. Nespaľujú sa pri ňom fosílne palivá, teda neobnoviteľné zdroje energie, a nevznikajú tak skleníkové plyny.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Pomocou tepelného čerpadla sa dá energia z okolitého prostredia premeniť na teplo pre váš domov. Dostupné teplo obsiahnuté vo vzduchu, zemi, alebo vode sa najskôr privedie pomocou výmenníka tepla (nazývaného výparník) k chladiacemu médiu. Chladiace médium dostane túto energiu pomocou kompresora na vyššiu teplotnú úroveň, aby sa prostredníctvom ďalšieho výmenníka tepla (nazývaného kondenzátor) dala zužitkovať pre vykurovanie alebo ohrev vody. V závislosti od zdroja energie je pre vykurovanie a ohrev vody možné získať až štyri jednotky tepelnej energie na jednu jednotku elektrickej energie.

Odkiaľ získava tepelné čerpadlo energiu zadarmo?

Zo vzduchu - Najčastejšie používané

Vzduch zohriaty slnkom je dostupný všade. Keď je potrebná väčšina vykurovacieho tepla – napríklad v zime – je vzduch ako zdroj tepla najchladnejší. Tepelné čerpadlá vzduch-voda však dokážu aj pri teplote vonkajšieho vzduchu -20 °C stále odobrať dostatok energie na vykurovaciu prevádzku. Osobitnou výhodou je jednoduchá inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda, keďže odpadávajú rozsiahle zemné práce alebo vŕtanie studne, ako je to napríklad pri tepelných čerpadlách zem-voda a voda-voda.

Zo zeme

V strednej Európe zostáva zem v hĺbke približne od 1,20 m do 1,50 m aj cez chladné zimné dni dostatočne teplá na hospodárne prevádzkovanie tepelných čerpadiel. Vďaka tomu nepodliehajú tepelné čerpadlá zem-voda ani pri teplotách pod bodom mrazu výkyvom výkonu. Absorbujú teplo z pôdy prostredníctvom podzemných potrubí, cez ktoré preteká ekologická zmes soľanky. Táto zmes nezamŕza a odvádza zachytené teplo k výparníku tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá zem-voda sa odlišujú podľa spôsobu inštalácie. Potrebný systém potrubí sa dá umiestniť do hĺbkového vrtu alebo sa zapustí horizontálne. Výhodou zemných sond zapustených v zemi horizontálne je skutočnosť, že nepotrebujú toľko miesta.

Horizontálne uložené zemné kolektory naproti tomu potrebujú približne dvakrát až trikrát toľko zemnej plochy ako je vykurovaná obytná plocha. Ak však máte dostatočne veľký pozemok, máte nevyčerpateľnú rezervu energie a ideálne predpoklady na používanie tepelného čerpadla zem-voda. Tieto čerpadlá navyše nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Z vody

Podzemná voda je dobrým zásobníkom slnečného tepla. Aj cez tie najchladnejšie zimné dni zachová konštantnú teplotu v rozmedzí od +7 °C do +12 °C. Vďaka konštantnej úrovni teploty zdroja tepla je účinnosť tepelného čerpadla voda-voda počas celého roka takmer rovnaká. Podzemná voda nie je všade k dispozícii v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite. Ak je využitie podzemnej vody možné, vždy sa to oplatí. Na využite tepla je potrebná sacia studňa a vsakovacia studňa.

 

 

Existuje niekoľko spôsobov, ako odoberať vonkajšie teplo:

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je prístroj, ktorý umožňuje výhodne získavať teplo zo vzduchu. Toto teplo je totiž „zadarmo“, pretože ho získavame zo slnka. Jadrom tepelného čerpadla vzduch-voda je chladiaci okruh, v ktorom cirkuluje chladivo. To má na studenej strane vo výparníku takú nízku teplotu, že môže preberať teplo zo vzduchu aj v zime pri teplotách pod -20°C.

Chladivo, „obohatené“ o energiu odobratú vonkajšiemu vzduchu, potom kompresorom prudko stlačíme, čím jeho teplota vzrastie na hodnoty potrebné pre vykurovanie. Chladivo následne celkovú energiu zo vzduchu, ako aj elektrickú energiu z kompresora, odovzdá v kondenzátore vykurovacej vode.

Tepelné čerpadlá majú reguláciu výkonu a často aj reverznú prevádzku, takže v lete sa nimi dá chladiť. Ich súčasťou je aj výkonný regulátor, ktorý v dome zaisťuje teplotu podľa želania a na základe vonkajšej teploty aj prípravu teplej vody a chladenie počas leta.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda dokáže pomocou hermeticky uzavretého chladiaceho okruhu s kompresorom využiť nízkopotenciálnu energiu, ktorá je uložená v horninách, a previesť ju do vykurovacej vody s teplotou vhodnou pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlo zem-voda patrí medzi obnoviteľné zdroje energie – OZE. 

Existujú 3 spôsoby, ako odoberať teplo zo zeme:

  • zemným plošným kolektorom,
  • zemným vrtom (sondou),
  • čerpaním podzemnej vody.

Zemný plošný kolektor je akumulátor tepla. Ide v podstate o obrí solárny kolektor. Slnko do neho v teplejšom období ukladá teplo. Vo vykurovacej sezóne si ho následne „vyberie“. Zemný vrt využíva hlbinné zemské teplo. Jeho hĺbka je zvyčajne medzi 80 a 130 m, priemer okolo 175 mm. Do vrtu sú uložené 1 alebo 2 rúry v tvare U. Sú zo špeciálneho plastu a naplnené nemrznúcou zmesou.

Tepelné čerpadlo voda-voda je systém, v ktorom zemské teplo odoberáme pomocou podzemnej vody. Tú nasávame zo sacej studne po odobratí tepla v tepelnom čerpadle a vraciame do rovnakej vodonosnej vrstvy vsakovacej studne.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je vlastne len iné použitie systému zem-voda, pri ktorom energiu odoberáme z nejakého zdroja vody. Môže ním byť napríklad studňa alebo povrchový vodný tok, t.j. potok, rieka, veľký rybník alebo jazero.

Spotreba vody pre vykurovanie tepelným čerpadlom je však veľká, musíme počítať najmenej s 0,3m3/ hod na 1 kW tepelnej straty domu. Pri bežnom rodinnom dome však ide o 2 až 5 m3/ hod. Na Slovensku sú vhodné podmienky pre inštaláciu takýchto tepelných čerpadiel situované na rovine, v údoliach dolín, pri riečnych tokoch a jazerách. Studničnú vodu musíme vracať do zeme, a to do rovnakej zvodne (vodonosnej vrstvy), z ktorej sme ju odobrali. Inak by sme porušovali tzv. vodný zákon (konkrétne Zákon č. 364/2004 Z. z.). Povrchové vodné toky majú svojich majiteľov, ktorí musia používanie tejto vody schváliť. V prípade rybníkov je majiteľ uvedený v katastri nehnuteľností. V prípade riek a priehradných jazier zas ide o príslušné povodie.

Používaná voda sa ochladzuje, s čím majitelia a správcovia povrchových vodných tokov nie vždy súhlasia. V zimnom období je navyše povrchová voda blízko bodu mrazu. Preto je potrebné čerpať z nej veľké množstvo, aby sa ju podarilo ochladiť, čo i len o niekoľko desatín °C a aby z výmenníku vôbec vytiekla.

Toto riešenie tak zväčša nepatrí medzi energeticky výhodné. Iná situácia nastáva, keď je k dispozícii chladiaca voda z nejakého priemyselného procesu. Potom je možné využívať odpadové teplo, čo je vždy veľmi výhodné. Okrem toho, že je odpadové teplo zdarma, ešte sa ušetrí pri prevádzke základného chladiaceho prístroja.

 

COP tepelného čerpadla

Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom popisuje tzv. vykurovací faktor COP (tiež „výkonové číslo“ ). Ide o bezrozmerný parameter, ktorý udáva, koľkokrát viac tepla bolo dodaného do domu v porovnaní s tým, koľko elektriny sa odobralo z elektrickej siete.

Hrúbka čiary na obrázku symbolizuje množstvo energie v chladive na rôznych miestach chladiaceho okruhu.

Na teplotách na obrázku vidíme, na základe čoho je možný prenos tepla zo studeného vonkajšieho prostredia do vykurovacieho systému. Na základe pravého obrázka teda:

Vykurovací faktor je dôležitý pre posúdenie kvality tepelného čerpadla. Meria sa podľa normy STN EN 15316-4-5. Hoci ho výrobca môže merať sám vo svojom laboratóriu, kvalitní a dôveryhodní výrobcovia si vlastnosti svojich tepelných čerpadiel nechávajú overiť v nezávislých skúšobniach.

Tepelný výkon

Tepelný výkon tepelného čerpadla je počas sezóny premenlivý. Je ovplyvnený teplotou zdroja (vonkajší vzduch, teplota vrtu) a súčasne aj teplotou vykurovacieho systému, ktorá sa mení v závislosti od vonkajšej teploty. Výkon tepelného čerpadla pre daný dom preto nevolíme priamym porovnaním s tepelnou stratou, ale na základe jeho ročnej energetickej bilancie v danom dome. Potrebujeme na to špeciálny softvér. Pracovať môžeme i s diagramami a tabuľkami, ktoré má výrobca vo svojej technickej dokumentácii. V každom prípade je to práca pre odborníka – projektanta.

Rozhodnutie do budúcnosti

Tepelné čerpadlá sú ekologickou voľbou pre vykurovanie s nízkymi emisiami. Zníženie emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami je až 75 % a oslobodzujú majiteľov od závislosti na fosílnych palivách. Vďaka pozitívnemu dopadu na životné prostredie sú tepelné čerpadlá nadčasové a podporované výhodnými dotáciami.

Nevýhody

Hlavnou nevýhodou tepelných čerpadiel je nízka výstupná teplota oproti tradičným kotlom na plyn či tuhé palivo. Bežne dostupné modely zohrievajú vykurovaciu vodu na 55 – 65 °C, čo nemusí byť pre vykurovaciu sústavu s klasickými radiátormi dostatočné.  

Problém to je pri tepelných čerpadlách typu vzduch – voda. V zime pri veľmi nízkych teplotách nedokážu vykurovaciu vodu ohriať na takú teplotu, aby bola prevádzka vykurovania efektívna a rentabilná. Tieto problémy môžete riešiť viacstupňovými tepelnými čerpadlami, počítajte však s výrazným navýšením nákladov. Lepším riešením je hybridné zapojenie – bivalentné vykurovanie, pri ktorom tepelné čerpadlo spolupracuje s iným zdrojom tepla

​​​Pri bivalentnej prevádzke bude väčšinu tepelného výkonu zabezpečovať tepelné čerpadlo s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Len čo poklesne vonkajšia teplota pod hodnotu, keď by už bolo tepelné čerpadlo výkonovo nedostačujúce, preberie vykurovanie náhradný zdroj (elektrická špirála ktorá je už súčasťou niektorých tepelných čerpadiel, alebo napr. plynový kotol). Celý proces nábehu a prepnutia na náhradný tepelný zdroj a späť je pritom plne automatizovaný a nevyžaduje si váš zásah. 

V bivalentnej konfigurácii je teda tepelné čerpadlo vhodné aj pre staršie domy a rekonštrukcie. V takomto prípade vám môže ako náhradný zdroj slúžiť pôvodný kotol na plyn či pevné palivo. Tým výrazne znížite investičné náklady, keďže tepelné čerpadlo budete môcť dať nainštalovať v bivalentnej konfigurácii bez výraznejších zásahov do pôvodného systému. 

Vyberte si správny typ tepelného čerpadla !

 

 

Etrix s. r. o.
Hôrka 354
05912 Hôrka

Fakturačné údaje:
IČO: 53558537
IČ DPH: SK2121407948
DIČ: 2121407948
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41611/P
Bankové spojenie:Fio banka, a.s.
IBAN: SK6783300000002001934648 SWIFT: FIOZSKBA

 

Kontakty
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Copyright 2021 Etrix s. r. o. Hôrka 354, 05912 Hôrka IČO: 53558537. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk